De Stichting

Klinisch experimenteel kankeronderzoek

De Stichting verleent steun aan klinisch experimenteel kankeronderzoek. De voorkeur gaat uit naar steun aan experimenteel klinisch onderzoek of laboratorium onderzoek, gericht op klinische toepassing van resultaten.

Middelen voor apparatuur

Steun wordt verleend voor de aanschaf van noodzakelijk instrumentarium. Salarissen van onderzoekers of hulpkrachten worden slechts bij hoge uitzondering vergoed en dan maximaal voor een periode van een jaar.

Wie mag aanvragen

Aanvragen voor steun kunnen worden ingediend door de onderzoeker(s), betrokken bij het project, dan wel ten behoeve van deze door het Bestuur of de Directie van de instelling, respectievelijk het hoofd van het laboratorium.

Maurits en Anna de Kock Stichting mogelijkheden tot donatie

De Maurits en Anna de Kockstichting ondersteunt de wetenschap en gebruikt hiervoor het kapitaal dat is nagelaten door Maurits en Anna de Kock. De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Er worden meer goede projectvoorstellen ingediend dan wij kunnen honoreren met ons huidige werkkapitaal, uitbreiding van dat kapitaal is daarom welkom. Het is mogelijk geld te doneren of na te laten aan de Maurits en Anna de Kockstichting. Als u over de mogelijkheden hiertoe meer inlichtingen wilt kunt u contact opnemen met ons secretariaat.