Donaties

Maurits en Anna de Kock stichting mogelijkheden tot donatie

De Maurits en Anna de Kockstichting ondersteunt de wetenschap en gebruikt hiervoor het kapitaal dat is nagelaten door Maurits en Anna de Kock. De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Er worden meer goede projectvoorstellen ingediend dan wij kunnen honoreren met ons huidige werkkapitaal, uitbreiding van dat kapitaal is daarom welkom. Het is mogelijk geld te doneren of na te laten aan de Maurits en Anna de Kockstichting. Als u over de mogelijkheden hiertoe meer inlichtingen wilt kunt u contact opnemen met ons secretariaat:

Bestuur Maurits en Anna de Kock Stichting, p/a Dr. J. Crezee, Afdeling Radiotherapie, AMC, Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam (info@mauritsenannadekockstichting.nl).

ABN AMRO rekening: NL57ABNA0540593435, BIC ABNANL2A, ten name van de Maurits en Anna de Kock Stichting te Amsterdam

Ook is het mogelijk bij een donatie van voldoende omvang een op naam gestelde periodieke subsidie binnen de Maurits & Anna de Kock stichting te realiseren.