Financiële verantwoording

Beleidsplan Maurits en Anna de Kockstichting (juli 2013)

De stichting is opgezet met als doel ondersteuning van oncologische research door subsidiering van de aanschaf van apparatuur. Het moet dan gaan om apparatuur die specifiek ten behoeve van oncologisch research projecten wordt aangeschaft. De gedachte hierachter is dat er wel fondsen zijn die personeel ten behoeve van researchprojecten financieren, maar dat bij dergelijke projectfinanciering vaak een relatief lage materieelvergoeding wordt gegeven. In dit opzicht vormt de stichting een aanvulling op bestaande financiering zoals bijvoorbeeld door het KWF.

Het huidige kapitaal bedraagt circa 2,5 miljoen euro, hieruit wordt jaarlijks circa 100k uitgekeerd ter ondersteuning van projecten. Verder zijn er weinig kosten, de bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Dit is een relatief laag bedrag gezien de omvang van oncologische research in Nederland, maar was tot nu toe afdoende omdat de stichting de jaarlijkse ronde aankondigt in enkele medische tijdschriften en er doorgaans 5-10 aanvragen worden ingediend. De stichting streeft ernaar het kapitaal te vergroten zodat meer of duurdere projecten gefinancierd kunnen worden. Daartoe zal de stichting haar zichtbaarheid vergroten onder andere middels een website waarmee nieuwe donaties en legaten aangetrokken kunnen worden om het kapitaal te vergroten.

Aanvulling (januari 2015)

Door een legaat van de heer Brat is het kapitaal toegenomen tot circa 4,5 miljoen euro, hierdoor kan het jaarlijks uit te keren bedrag verhoogd worden tot circa 200k.

Financiële verantwoording (2012-heden)

jaarrekening Maurits en Anna de Kockstichting 2012

Maurits en anna de kockstichting jaarrekening 2013

jaarrekening 2014 Maurits en Anna de Kockstichting

jaarrekening 2015 ondertekend

jaarrekening 2016 Maurits en Anna de Kockstichting

jaarrekening 2017

jaarrekening 2018 Maurits en Anna de Kock ondertekend

Jaarrekening MeAdK Stichting 2019 signed by all board members

Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen Maurits en Anna de Kockstichting 2020

jaarrekening Maurits en Anna de Kockstichting 2020 versie november 2021

MA de Kock jaarrekening 2021